Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Ribar/ica na moru
Ribar/ica na moru
Trajanje: 150 sati
Ribari se bave lovom ribe, glavonošca, rakova i školjke u morima i slatkim vodama te uzgajaju ribu u slatkovodnim ribnjacima i morskim uzgajalištima. Pri lovu ribe upravljaju ribolovnim brodovima i koriste se različitim mrežama, parangalima, vršama i drugim alatima. Također se na moru služe motornim brodovima i mrežama, koji mogu biti različite izvedbe, ovisno o vrsti ribe koju love. U Jadranskom moru najviše love plavu ribu, osobito srdelu i papalinu. U morskim uzgajalištima ribari rade na uzgoju lubina, tuna, kamenica i dagnji, a u slatkovodnima na uzgoju šarana ili pastrve, a rjeđe soma, smuđa i štuke. Osim izlova, ribari na morima obavljaju i druge zadatke. Nadgledaju plovne putove, posebno zaštićena ribolovna područja, upućuju se u potragu za unesrećenima na moru, dojavljuju pojave koje se tiču krivolova, pridonose zaštiti okoliša i potopljene kulturne baštine.


Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:  
  • Poznavati zakonske propise o ribarenju
  • Poznavati klasifikaciju i značajke morskih riba
  • Loviti morsku ribu različitim tehnikama ribarenja.
  • Ispravno preraditi morsku ribu na brodu
  • Primjenjivati zaštitna sredstva i opremu tijekom ribarenja i prerade ribe
  • Koristiti mjere osobne zaštite.
  • Znati pružiti neophodnu prvu  pomoć  u  slučaju  ozljede do dolaska stručnih osoba

Cilj
Cilj obrazovanja je osposobljavanje za poslove ribara/ice na moru. Polaznici stječu potrebna znanja i vještine  za obavljanje poslova ribara/ice na moru.

Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova ribara/ribarice na moru može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina života te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management