Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Ribar na moru
Ribar na moru
Trajanje: 150 sati
Uvod
Ribari se bave lovom ribe, glavonošca, rakova i školjke u morima i slatkim vodama te uzgajaju ribu u slatkovodnim ribnjacima i morskim uzgajalištima. Pri lovu ribe upravljaju ribolovnim brodovima i koriste se različitim mrežama, parangalima, vršama i drugim alatima. Također se na moru služe motornim brodovima i mrežama, koji mogu biti različite izvedbe, ovisno o vrsti ribe koju love. U Jadranskom moru najviše love plavu ribu, osobito srdelu i papalinu. U morskim uzgajalištima ribari rade na uzgoju lubina, tuna, kamenica i dagnji, a u slatkovodnima na uzgoju šarana ili pastrve, a rjeđe soma, smuđa i štuke. Osim izlova, ribari na morima obavljaju i druge zadatke. Nadgledaju plovne putove, posebno zaštićena ribolovna područja, upućuju se u potragu za unesrećenima na moru, dojavljuju pojave koje se tiču krivolova, pridonose zaštiti okoliša i potopljene kulturne baštine.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Poznavati zakonske propise o ribarenju
-          Poznavati klasifikaciju i značajke morskih riba
-          Loviti morsku ribu različitim tehnikama ribarenja.
-          Ispravno preraditi morsku ribu na brodu
-          Primjenjivati zaštitna sredstva i opremu tijekom ribarenja i prerade ribe
-          Koristiti mjere osobne zaštite.
-          Znati pružiti neophodnu prvu  pomoć  u  slučaju  ozljede do dolaska stručnih osoba

Cilj
Cilj obrazovanja je osposobljavanje za poslove ribara/ice na moru. Polaznici stječu potrebna znanja i vještine  za obavljanje poslova ribara/ice na moru.

Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova ribara/ribarice na moru može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina života te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management