Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Uzgajivač peradi/ica
Uzgajivač peradi/ica
Trajanje: 150 sati
Peradarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem peradi u svrhu proizvodnje jaja i mesa. To je vrlo propulzivna grana stočarstva koja zauzima vrlo važno mjesto u poljoprivrednom sektoru , a prema značenju je odmah nakon govedarske i svinjogojske proizvodnje. Peradarska proizvodnja gledano s ekonomskog i znanstvenog aspekta u posljednjih nekoliko godina znatno se razvila i proširila te svakim danom raste sve više i otvaraju se nova radna mjesta koja iziskuju kvalitetno educirano osoblje. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa RH, a po završetku se zvanje upisuje u radnu knjižicu. Certifikat koji se dobiva po završetku zadovoljava uvjete stručne osposobljenosti kao jedan od preduvjeta koje pred proizvođače postavlja Europska Unija za stavljanje jaja i mesnih proizvoda na tržište.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
  • Uzgojiti  jata peradi za proizvodnju mesa peradi i proizvodnju jaja.
  • Proizvesti konzumna jaja
  • Proizvesti  meso peradi
  • Poznavati zaštitu na radu i provoditi zakonske propise i mjere
  • Znati pružiti neophodnu prvu  pomoć  u  slučaju  ozljede do dolaska stručnih osoba
 
Cilj
Cilj obrazovanja je osposobljavanje za obavljanje poslova Uzgajivač/uzgajivačica peradi. Polaznici stječu osnovna znanja o životnim potrebama i hranidbi peradi. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za obavljanje poslova vezanih za uzgoj peradi i proizvodnju jaja te za preradu mesa.

Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju Uzgajač/uzgajivačica peradi može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, i 18 godina života.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management