Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Uzgajivač peradi
Uzgajivač peradi
Trajanje: 150 sati
Uvod
Peradarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem peradi u svrhu proizvodnje jaja i mesa. To je vrlo propulzivna grana stočarstva koja zauzima vrlo važno mjesto u poljoprivrednom sektoru , a prema značenju je odmah nakon govedarske i svinjogojske proizvodnje. Peradarska proizvodnja gledano s ekonomskog i znanstvenog aspekta u posljednjih nekoliko godina znatno se razvila i proširila te svakim danom raste sve više i otvaraju se nova radna mjesta koja iziskuju kvalitetno educirano osoblje. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa RH, a po završetku se zvanje upisuje u radnu knjižicu. Certifikat koji se dobiva po završetku zadovoljava uvjete stručne osposobljenosti kao jedan od preduvjeta koje pred proizvođače postavlja Europska Unija za stavljanje jaja i mesnih proizvoda na tržište.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Uzgojiti  jata peradi za proizvodnju mesa peradi i proizvodnju jaja.
-          Proizvesti konzumna jaja
-          Proizvesti  meso peradi
-          Poznavati zaštitu na radu i provoditi zakonske propise i mjere
-          Znati pružiti neophodnu prvu  pomoć  u  slučaju  ozljede do dolaska stručnih osoba
 
Cilj
Cilj obrazovanja je osposobljavanje za obavljanje poslova Uzgajivač/uzgajivačica peradi. Polaznici stječu osnovna znanja o životnim potrebama i hranidbi peradi. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za obavljanje poslova vezanih za uzgoj peradi i proizvodnju jaja te za preradu mesa.

Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju Uzgajač/uzgajivačica peradi može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, i 18 godina života.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management