Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Rukovatelj/ica građevinskim strojem - bagerom
Rukovatelj/ica građevinskim strojem - bagerom
Trajanje: 130 sati
Rukovatelji građevinskim strojevima izvode zemljane radove na gradilištima u niskogradnji i cestogradnji te iskapaju sirovinu na površinskim radilištima rudnih i mineralnih nalazišta. Upravljaju i postrojenjima za proizvodnju kamenog agregata i za oplemenjivanje iskopine, postrojenjima za proizvodnju betona i proizvodnju asfalta, strojevima za izradbu kolnika i strojevima za dizanje i prijenos tereta. Strojem ili postrojenjem upravljaju raznim ručnim i nožnim upravljačima. Rukovatelji građevinskim strojevima vode računa o stanju ulja, vode i goriva,koje dolijevaju prema potrebi. Na početku rada provjeravaju ispravnost uređaja za kočenje,hidraulike, osvjetljenja i signalnih uređaja. Zaduženi su za dnevno održavanje čistoće stroja te za prijavu kvarova i vođenje potrebne dokumentacije o radu stroja, zastojima i poduzetim servisnim intervencijama.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:  
  • razlikovati vrste, dijelove i sklopove bagera
  • pripremiti bager i priključke za rad
  • rukovati bagerom na stručan i siguran način
  • pripremiti teren za izvođenje iskopa
  • izvoditi različite vrste iskopa
  • provoditi osnovne mjere održavanja bagera i priključaka te pravilno voditi  propisanu dokumentaciju
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu pri radu.
Cilj
Cilj obrazovanja osposobljavanje za poslove rukovatelja/ice građevinskim strojem – bagerom.

Uvjeti upisa: 
U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice građevinskim strojem - bagerom može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja viličarom, navršenih 18 godina i vozačku dozvolu.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management