Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Limar/ica
Limar/ica
Trajanje: 170 sati
 Limarskii poslovi uključuju rezanje i krojenje lima, njegovu obradbu svijanjem te montažu limenih konstrukcija. Limari to rade na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije: skica, nacrta, normativa i opisa. Pošto prouče dokumentaciju, odabiru alate, naprave i strojeve za obradbu lima, koji su zbog raznolikosti limarskih poslova mnogobrojni. Najčešće to su šablone za zacrtavanje, škare za lim – ručne i strojne, brusilice, bušilice, čekići te razni valjci za ravnanje i svijanje lima. Osim toga, prilikom montaže limenih dijelova limari rabe aparate za varenje i lemljenje. Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, vlakova, zrakoplova, zatim krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo. Osim što dijelovi konstrukcija moraju biti spojeni kvalitetno, spojevi treba da budu glatki i pripremljeni za daljnju obradbu. Da bi dobili fine i glatke površine, limari često moraju rabiti brusilice, a pri montaži razne bušilice. Ovisno o objektima i konstrukcijama na kojima limari rade, razlikujemo tzv. autolimare i građevne limare. 

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:  
  • Razlikovati vrste, svojstva i primjenu materijala u limarstvu
  • Rukovati uređajima, alatima i strojevima u limarstvu na stručan i siguran način
  • Izvesti ručnu i jednostavnu strojnu obradu limarskog proizvoda
  • Sudjelovati u montaži limarskog proizvoda na građevinske objekte
  • Odražavati strojeve, alate i uređaje za rad na siguran  način
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanje prve pomoći
Cilj:
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje limarskih poslova

Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju limar/ica može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management