Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Specijalist/ica zaštite na radu
Specijalist/ica zaštite na radu
Trajanje: 250 sati

Novim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14) propisana je obaveza poduzetnika da mora imati zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, ukoliko zapošljava druge radnike, neovisno o djelatnosti i broju zaposlenih. Obveza zapošljavanja stručnjaka ili edukacija jednog već zaposlenog, mora biti do 1.7.2015. Propisane su kazne u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna poslodavcu koji ne obavlja poslove zaštite na radu u skladu s propisima.
Poslodavac je dužan (članak 7, točka 2. Zakona o zaštiti na radu, NN 71/14) da po izvršenoj edukaciji elektroničkim putem izvijesti Zavod za unapređivanje zaštite na radu, da je proveo osposobljavanje radnika u skladu s propisima.
 

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
 • Zaštita na radu i pravna regulativa
 • Organizacija obavljanja poslova zaštite na radu  
 • Zdravstveni aspekti
 • Čimbenici u zaštiti na radu, posebna pravlia zaštite na radu
 • Izvori opasnosti  transport, kretanje i mjere zaštite
 • Električna energija, opasnosti i mjere zaštite od štetnog djelovanja 
 • Izvori opasnosti, ispitivanja i mjere zaštite
 • Požari i eksplozije - osnove zaštite, osposobljavanje iz zaštite na radu
 • Ispitivanje strojeva i uređaja i tehnička regulativa
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema
 • Analiza i procjena rizika
 • Označavanje radnog prostora
 • Nadzor,  evidencije, planiranje  zaštite na radu 
Uvjeti upisa:
U program edukacije mogu se prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školskom i srednjom stručnom spremom koje će raditi kao stručnjak I. stupnja zaštite na radu sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14. i 43/15.

 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management