Obrazovni centri
KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Računalni/a programer/ka
Računalni/a programer/ka
Trajanje: 140 sati
Programom osposobljavanja za zanimanje računalni programer usvojit ćete znanja i vještine iz programskog jezika Visual Basic, pomoću kojih ćete moći samostalno razviti jednostavnije programske aplikacije. Nakon provjere usvojenog znanja i uspješnog prelaska određenih seminara stječete pravo na novo zanimanje odobreno od Ministarstva prosvjete i športa s pravom upisa u radnu knjižicu. Sve veće potrebe industrije i trgovine zahtijevaju adekvatne programe kojima se nastoji pojednostaviti poslovanje ali zbog obrazovnog sustava takvih zanimanja nema ili on ne daje dovoljan broj stručnjaka na tržište radne snage.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:   
  • detaljno poznavanje baza podataka
  • rad sa alatima za upravljanje bazama podataka
  • razvoj programske aplikacije uz pomoć VB.NET razvojnog okruženja
  • kompletni razvoj Web aplikacije
Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju Računalni programer/ka može se upisati osoba koja ima: završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina života i državljanstvo Republike Hrvatske, poznaje osnove operativnog sustava MS Windows XP, sklonost grafičkom izražavanju i   poznavanje korištenje Interneta (utvrđivanje predznanja izvršiti će se ispunjavanjem testa  i   pokazivanja praktičnih znanja na računalu) ili predhodno ima završen program osposobljavanja za poslove računalnog operatera.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management