Obrazovni centri
KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Web programer/ka - PHP
Web programer/ka - PHP
Trajanje: 140 sati
Web programiranje čini uspješnu web stranicu profitabilnom i jednostavnom za buduću nadogradnju. Razvijanjem programskih rješenja koja se vežu na složenu bazu podataka otvarate nove mogućnosti funkcioniranja web-a. Od generiranja izvještaja, e-mail marketing modula, tražilica pa sve do kompletnih CMS rješenja. Smjer je zamišljen kao nadogradnja na smjer Web dizajner, tako da je uvjet za upis vladanje aplikacijama za izradu web stranica. PHP tehnologijom, naučit ćete razvijati sigurne statične i dinamične web aplikacije sintaksom koju ćete sami kreirati te je isto tako i testirati uz podršku visoko profesionalnih predavača.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:   
  • Objektno orijentirano programiranje
  • Višenitno programiranje
  • Kreiranje baze podataka
  • Rad s bazom kroz web sučelje
  • Dizajniranje web stranice upotrebom CSS-a
  • Izradu samostalnih projekata
Cilj
Cilj je osposobiti polaznike za izradu složenijih web projekata preko php i mySQL tehnologije. Polaznici će stečenim znanjem moći brže, lakše i efikasnije raditi složenije web projekte.

Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju Računalni programer/ka PHP može se upisati osoba koja ima: završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina života i državljanstvo Republike Hrvatske, poznaje osnove operativnog sustava MS Windows XP, sklonost grafičkom izražavanju i   poznavanje korištenje Interneta (utvrđivanje predznanja izvršiti će se ispunjavanjem testa  i   pokazivanja praktičnih znanja na računalu) ili predhodno ima završen program osposobljavanja za poslove računalnog 
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management