Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Priprematelj/ica bureka i pizze
Priprematelj/ica bureka i pizze
Trajanje: 140 sati
Priprematelj pizze i bureka je osoba koja izrađuje tijesto, te burek i pizze prema zadanim receptima i normativima.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
  • Preuzimati i skladištiti namirnice
  • Pripremiti osnovne sirovine za pripremu bureka i pizze
  • Odabrati i koristiti pribor za pripremu bureka i pizza
  • Pripremiti tijesto i nadjev za burek i pizzu
  • Izraditi i ispeći pizzu i burek prema normativima uz korištenje recepta
  • Poslužiti burek i pizzu
  • Čuvati namirnice na odgovarajući način
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu
 
Cilj:
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje poslova priprematelja bureka i pizze

Uvjeti upisa
U program osposobljavanja za priprematelja/icu bureka i pizza može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja/ice bureka i pizza, navršenih 18 godina života,
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management