Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Autocad specijalist/ica- program usavršavanja
Autocad specijalist/ica- program usavršavanja
Trajanje: 150 sati
Uvod
Današnja moderna proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe računala u projektiranju i dizajniranju. AutoCAD je nezaobilazni dio svakog projektnog ureda zbog svojih velikih i neprestano rastućih mogućnosti. Brzina i preciznost izrade kao i jednostavna mogućnost manipulacije i arhiviranja gotovih dokumenata i njihovog kasnijeg ponovnog korištenja predstavljaju glavne razloge zbog kojih je AutoCAD najkorišteniji program u strojarstvu, građevini, arhitekturi, geodeziji i elektrotehnici.
Nakon završenog programa polaznici će naučiti:
  • koristiti napredne naredbe za crtanje u ravnini u programu AutoCad
  • nacrtati složeni radionički i sklopni crtež u programu AutoCad
  • kreirati i editirati klasične i dinamičke blokove
  • nacrtati 2D crtež parametarskih konstruiranjem u programu AutoCad
  • kreirati žičane modele i modele omeđene plohama u programu AutoCad
  • dizajnirati složeni 3D model u programu AutoCad
  • vizualno obraditi i prikazati model unutar AutoCAD-a
  • uspostaviti dinamičke veze sa drugim crtežima
  • samostalno izrađivati i ažurirati tehničku dokumentaciju projekta u programu AutoCad
Cilj:
Cilj usavršavanja je osposobiti polaznike za naprednu upotrebu AutoCAD-a, prvenstveno u strojarstvu, građevini i arhitekturi, i tako povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada ili mogućnosti da unaprijede svoje radne pozicije.
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management