Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Mrežni/a administrator/ica
Mrežni/a administrator/ica
Trajanje: 150 sati
Uvod
Što je mreža? Kako povezati nekoliko računala u jedan smislen, stabilan i siguran sustav? Kako održavati računala? Odgovore ćete dobiti upravo na ovom programu školovanja koje pruža teoretsko i praktično znanje rada računalne mreže i mrežne opreme. Uspješnim završetkom ovog programa obrazovanja  polaznici stječu teorijsko i praktično znanje iz administracije operativnih sustava i računalnih mreža. To svoje znanje moći ćete dokazati i Uvjerenjem o usavršavanju te ga upisati u radnu knjižicu. U novo uređenim i potpuno opremljenim informatičkim učionicama Ivore te uz stručnu pomoć iskusnih predavača Vaš trud će Vam se uvelike isplatiti.

Osposobljenost
Polaznik će nakon odslušanih seminara znati postaviti i održavati manju mrežu računala te instalirati i otklanjati probleme u radu na radnim stanicama s Microsoft Windows XP i Linux operativnim sustavom, kao i raditi instalacije i održavanje Microsoft Windows server te Linux server poslužitelja.

Cilj
Cilj nam je osposobiti polaznike za obavljanje administratorskih i serviserskih poslova u različitim vrstama gospodarskih subjekata, te im usaditi samopouzdanje i želju za daljnjim razvojem i napretkom.

Opis i trajanje nastavnih sadržaja
Teoretski dio nastave polaznicima pomaže bolje upoznati sastav računala i računalne mreže, razne načine administriranja i instaliranja programa operativnih sustava, instaliranje i konfiguriranje poslužitelja, osnove Linux-a.

Uvod u računalne mreže 
Administriranje operativnih sustava
Instaliranje i konfiguracija poslužitelja
Osnove Linux-a
Praktični zadaci
Završno ponavljanje i izrada seminarskog zadatka
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management