Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Pomoćni/a keramičar/ka
Pomoćni/a keramičar/ka
Trajanje: 150 sati
U graditeljstvu postoji širok spektar zanimanja, no malo je onih koji se izvede u završnim radovima, i koji se rade prema zahtjevima pojedinih korisnika. Keramičar je jedan od takvih zanimanja. Bilo da korisnik oprema unutrašnjost svoje kupaonice, balkon ili pak popločava pod, neizostavno mora kontaktirati keramičara koji će za njega napraviti te radove. U današnje vrijeme većinom se gradnja radi po sistemu ključ u ruke. Pa tvrtke koje grade, traže kvalificirane i pouzdane keramičare, koji i znanjem i kvalitetom stoje iza svoga rada. Ovaj program osposobljavanja posebno je prilagođen baš za osobe koje žele svojim znanjem i radom dostići vrhunsku kvalitetu i time se svrstati u poželjne zaposlenike

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:    
  • Razlikovati vrste i svojstva materijala pri keramičarskim radovima
  • Pripremiti podlogu za izvođenje keramičarskih radova
  • Koristiti alate, pribor i strojeve pri izvođenju keramičarskih radova
  • Obavljati jednostavne keramičarske poslove postavljanja keramičkih i kamenih obloga
  • Održavati alate, pribor i strojeve te odlagati otpad na ekološki prihvatljiv način
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružanja prve pomoći
Cilj
Cilj obrazovanja: osposobljavanje polaznika za poslove pomoćnog keramičara/ke.
 
Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova keramičara/ke može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova keramičara/ke.
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management