Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Pomoćni/a fasader/ka
Pomoćni/a fasader/ka
Trajanje: 150 sati
Fasade su vanjska “lica” stambenih kuća i zgrada. One tim objektima daju lijep izgled, štite zidove od štetnih vremenskih utjecaja, a osim toga služe i kao toplinska izolacija. Izrada i popravak fasada posao je fasadera. Izrada fasade zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala, najčešće žbuke. Tradicionalni je postupak da se najprije na zid nanese osnovni sloj obične žbuke, a zatim tanki sloj fasadne žbuke. Na tako pripremljenu osnovu fasaderi postavljaju završni sloj plemenite žbuke mješavine finog pijeska, vapna, kamene prašine. U novije vrijeme klasične žbuke se zamjenjuju sintetičkim. Fasade se mogu izrađivati i na drugi način: zidovi se oblažu drvetom, kamenom (osobito mramorom),aluminijskim pločama ili pločicama od plastičnih materijala. Fasade se mogu izraditi i od keramičkih pločica.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
  • Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za izradu fasade
  • Izvesti pripremne radove za izradu fasade na građevinskom objektu
  • Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za fasaderske radove
  • Izvoditi jednostavne fasaderske poslove
  • Održavati alate, pribor i strojeve te odlagati otpad na ekološki prihvatljiv način
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružanja prve pomoći
Cilj
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike za izradu žbuke i fasade u graditeljstvu.

Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova fasadera/ke može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova fasadera/ke.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management