Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Pomoćni fasader
Pomoćni fasader
Trajanje: 150 sati
Uvod
Fasade su vanjska “lica” stambenih kuća i zgrada. One tim objektima daju lijep izgled, štite zidove od štetnih vremenskih utjecaja, a osim toga služe i kao toplinska izolacija. Izrada i popravak fasada posao je fasadera. Izrada fasade zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala, najčešće žbuke. Tradicionalni je postupak da se najprije na zid nanese osnovni sloj obične žbuke, a zatim tanki sloj fasadne žbuke. Na tako pripremljenu osnovu fasaderi postavljaju završni sloj plemenite žbuke mješavine finog pijeska, vapna, kamene prašine. U novije vrijeme klasične žbuke se zamjenjuju sintetičkim. Fasade se mogu izrađivati i na drugi način: zidovi se oblažu drvetom, kamenom (osobito mramorom),aluminijskim pločama ili pločicama od plastičnih materijala. Fasade se mogu izraditi i od keramičkih pločica.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Poznavati značajke stilova gradnje i grane graditeljstva
-          Razlikovati vrste zidova, podloga i vremenskih utjecaja.
-          Poznavati i razlikovati faze obrade.
-          Poznavati i rukovati priborom, alatom i strojevima za izradu završnih slojeva fasade.
-          Obrađivati i pripremati podloge i izvršavati završne radove (žbukanje i bojanje fasade) uz pomoć i nadzor glavnog fasadera.
-          Poznavati i provoditi propise i mjere zaštite na radu
-          Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu
 
Cilj
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike za izradu žbuke i fasade u graditeljstvu.

Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju pomoćni fasader/ka može se upisati osoba koja ima: završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management