Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Pomoćni/a armirač/ica
Pomoćni/a armirač/ica
Trajanje: 150 sati
Današnje moderne građevine visoke su i po nekoliko stotina metara te zahtijevaju da se u građenju koriste nove tehnologije. U te tehnologije ubraja se i armatura, a za nas bitno zanimanje armirač. Beton od kojih su građevine građene mora biti čvrst, ali i elastičan. D bi se to postiglo u betonske elemente i konstrukcije stavljaju se na poseban način pripremljene i povezane šipke armaturnog željeza. Posao armirača jest da prema nacrtima reže, savija, povezuje i postavlja željezne šipke koje se potom omeđuju kalupima i zalijevaju mješavinom cementa, šljunka, vode i drugih aditiva. Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima.


Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:  
  • Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za izradu armature
  • Izvesti pripremne radove na gradilištu za izradu armature
  • Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za armiračke poslove
  • Izvoditi jednostavne armiračke poslove
  • Održavati alate, pribor i strojeve te odlagati otpad na ekološki prihvatljiv način
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružanja prve pomoći.
Cilj
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike za pomoćne armiračke poslove u graditeljstvu vezane za izradu i postavu armature. 

Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova armirača/ice može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova armirača/ice.
 
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management