Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Pomoćni armirač
Pomoćni armirač
Trajanje: 150 sati
Uvod
Današnje moderne građevine visoke su i po nekoliko stotina metara te zahtijevaju da se u građenju koriste nove tehnologije. U te tehnologije ubraja se i armatura, a za nas bitno zanimanje armirač. Beton od kojih su građevine građene mora biti čvrst, ali i elastičan. D bi se to postiglo u betonske elemente i konstrukcije stavljaju se na poseban način pripremljene i povezane šipke armaturnog željeza. Posao armirača jest da prema nacrtima reže, savija, povezuje i postavlja željezne šipke koje se potom omeđuju kalupima i zalijevaju mješavinom cementa, šljunka, vode i drugih aditiva. Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Poznavati vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izgradnji građevinskog objekta
-          Poznavati organizaciju rada na gradilištu.
-          Obavljati poslove u izradi i postavljanju armature uz pomoć glavnog armirača.
-          Voditi brigu o sredstvima za rad.
-          Poznavati i provoditi propise i mjere zaštite na radu
-          Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu

Cilj
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike za pomoćne armiračke poslove u graditeljstvu vezane za izradu i postavu armature. 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management