Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Rukovatelj/ica viličarom
Rukovatelj/ica viličarom
Trajanje: 120 sati

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja viličarom. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 

  • razlikovati vrste,dijelove i sklopove viličara te objasniti njihove funkcije
  • pregledati viličar prije puštanja u rad i pripremiti ga za rad
  • rukovati viličarom na siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu
Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova Rukovatelja/ice viličarom može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja viličarom, navršenih 18 godina i vozačku dozvolu.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management