Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Pomoćni krovopokrivač
Pomoćni krovopokrivač
Trajanje: 150 sati
Uvod
Nakon izgradnje objekta, kuće ili stana, da bi bio osiguran kriv nad glavom, tu su krovopokrivači. Obavljaju sve poslove vezane uz polaganje predviđenog pokrova krova. Krovopokrivački radovi obuhvaćaju polaganje pokrov i svih potrebnih tipskih elemenata za pravilno funkcioniranje cijelog krova. Cilj edukacije je osposobiti polaznike za pravilno postavljanje krova – minimalni nagib krovnih ploha, minimalni odnosno maksimalni razmak između elemenata (letvi, štafli..), potreban brij i količinu tipskih elemenata prilagođenih obliku i površini krova.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Poštivati radne procedure i koristiti ih u radnom procesu
-          Opisati organizaciju rada na gradilištu
-          Identificirati i koristiti osnovni alat i pribor za krovopokrivačke radove
-          Pripremiti, sortirati i organizirati materijal na radnom mjestu
-          Opisati i razumjeti izradu pokrova za krovove od različitih materijala
-          Pripremiti alat i materijal, letvati krovište i polagati brodski pod i izolaciju uz nadzor mentora
-          Opisati i razumjeti tehnologiju pokrivanja krovišta pločama i crijepom.
-          Pripremiti alat i materijal, slagati i spajati materijal za pokrivanje krovišta uz nadzor mentora
-          Primijeniti mjere pružanja prve pomoći
-          Primijeniti mjere zaštite na radu

Cilj
Cilj obrazovanja je osposobljavanje polaznika za poslove pomoćnog krovopokrivača/ice.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management