Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Samostalni/a računovođa- program usavršavanja
Samostalni/a računovođa- program usavršavanja
Trajanje: 204 sati
Program usavršavanja za zanimanje samostalni računovođa, s pravom upisa u radnu knjižicu poseban naglasak stavlja na praktičnu nastavu. Tijek predavanja usmjeren je na polaznike koji se nalaze na vodećim pozicijama u poduzeću a koji žele naučiti nešto novo, o financijskom izvještavanju, računovodstvenim mogućnostima, analizama itd.
Nakon završetka programa polaznici će naučiti::
Pohađanje ovog obrazovnog smjera omogućit će polaznicima da svladaju osnovne tehnike računovodstva, analize financijskih izvještaja, balanced scorecardu kao tehnici prevođenja rezultata analize u konkretnu akciju i izradi poslovnog plana.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:  
  • primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
  • usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti  (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
  • odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti  (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
  • sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobi
  • koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.
Opis i trajanje nastavnih sadržaja
Teoretski dio nastave polaznicima pomaže bolje razumjeti temeljne koncepte računovodstva, analize financijskih izvještaja, tehnici balanced scorecard managementa i izradi poslovnog plana. Praktični dio nastave usmjeren je ka primjeni usvojenih znanja, izradi različitih analiza i korištenju konkretnih tehnika za rješavanje problema u poduzeću a pomoć pri tome pružit će knjigovodstveni program Synesis.

Uvjeti upisa:
  • Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
  • Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management