Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Dadilja
Dadilja
Trajanje: 400 sati

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u RH roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim roditeljima.

Znanja koje se stječu završetkom programa:

  • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. Godine života
  • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
  • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
  • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
  • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
  • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
  • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
  • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Uvjeti upisa:
Uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management