Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Rukovatelj/ica CNC tokarilicom i glodalicom
Rukovatelj/ica CNC tokarilicom i glodalicom
Trajanje: 250 sati
Suvremena industrijska proizvodnja usmjerena na kvalitetu i kvantitetu je nezamisliva bez strojeva kojima umjesto ljudi upravljaju računala. Numerički upravljani strojevi uglavnom koriste istu tehnologiju obrade materijala kao i klasični strojevi, bitna je razlika u dodatku kontrolno-upravljačke jedinice i servo ili koračnih pogonskih motora na osovine svih vretena pomičnih dijelova stroja. Investiranjem u CNC strojeve tvrtka ulaže u konkurentnost i opstanak na sve zahtjevnijem globalnom tržištu. Razvoj mikroelektronike prati razvoj preciznijih, bržih i sigurnijih alatnih strojeva, a sintezom CNC strojeva različitih tehnologija obrade u takozvane obradne centre moguće je obraditi predmete različite složenosti geometrije s automatskom izmjenom alata.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
  • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, opremu i alat te objasniti njihove funkcije
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima
  • Čitati tehnički crtež i voditi tehnološku dokumentaciju
  • Primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima
  • Izraditi izradak prema napisanom programu na CNC strojevima
  • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške
  • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, urađajima, opremom i alatima na CNC strojevimana stručan i siguran način
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu CNC tokarilicomi glodalicom može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu, poznaje osnove računalstva koje se prilikom upisivanja testiraju u IVORI – školi informatike, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti te navršenih 18 godina. 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management