Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Zavarivač/ica MAG postupkom
Zavarivač/ica MAG postupkom
Trajanje: 300 sati
Zavarivač je jedno od rijetkih deficitarnih zanimanja, kako kod nas, tako i u inozemstvu, pa je tako skoro svima koji završe ovaj smjer osiguran posao. Ovaj smjer kreiran je tako da njegovi polaznici steknu osnovna znanja iz metalurgije o različitim vrstama metala, te kompletna stručna znanja o načinima i postupcima koji se koriste pri zavarivanju određenih materijala. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu na radu kao jedan od najbitnijih elemenata. Na samom praktičnom radu obavlja se zavarivanje na skoro svim uređajima za varenje, te tako i sam polaznik stječe kako teoretska, tako i praktična znanja o svim vrstama zavarivanja, opremi i zaštiti koju je potrebno koristiti.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
  • Razlikovati i koristiti alate i uređaje za zavarivanje MAG postupkom
  • Razlikovativrste, svojstva i primjenu materijala za zavarivanje MAG postupkom.
  • Zavarivati MAG postupkom u skladu s tehničkom dokumentacijom
  • Održavati uređaje i alate za zavarivanje MAG postupkom
  • Ispunjavati potrebnu radnu dokumentaciju
  • Primjenjivati propise zaštite na radu i zaštite okoliša
Cilj:
Cilj obrazovanja jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje zavarivačkih poslova MAG postupkom
 
Uvjeti upisa: 
U program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice MAG postupkom može se upisati osoba koja ima završenu minimalno osnovnu školu, 18 godina, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova zavarivača/ice MAG postupkom.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management