Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Zavarivač TIG postupkom
Zavarivač TIG postupkom
Trajanje: 510 sati
Uvod
Zavarivač je jedno od rijetkih deficitarnih zanimanja, kako kod nas, tako i u inozemstvu, pa je tako skoro svima koji završe ovaj smjer osiguran posao. Ovaj smjer kreiran je tako da njegovi polaznici steknu osnovna znanja iz metalurgije o različitim vrstama metala, te kompletna stručna znanja o načinima i postupcima koji se koriste pri zavarivanju određenih materijala. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu na radu kao jedan od najbitnijih elemenata. Na samom praktičnom radu obavlja se zavarivanje na skoro svim uređajima za varenje, te tako i sam polaznik stječe kako teoretska, tako i praktična znanja o svim vrstama zavarivanja, opremi i zaštiti koju je potrebno koristiti.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Razlikovati osnovne vrste zavarenih spojeva i položaje zavarivanja
-          Razlikovati dijelove zavarenog spoja i šavove
-          Rukovati  i održavati aparate, opremu i alate na pravilan način
-          Pripremiti, sortirati i organizirati materijal na radnom mjestu
-          Pomagati pri zavarivanju čeličnih limova, cijevi i obojenih metala TIG postupkom
-          Primijeniti mjere pružanja prva pomoći
-          Primijeniti mjere zaštite na radu
 
Cilj:
Cilj obrazovanja: jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje zavarivačkih poslova TIG postupkom
 
Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova zavarivača/ice TIG postupkom može se upisati osoba koja ima:
·         završenu osnovnu školu
·         18 godina
·         liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice TIG postupkom
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management