Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Zavarivač/ica plamenom
Zavarivač/ica plamenom
Trajanje: 150 sati
Zavarivač je jedno od rijetkih deficitarnih zanimanja, kako kod nas, tako i u inozemstvu, pa je tako skoro svima koji završe ovaj smjer osiguran posao. Ovaj smjer kreiran je tako da njegovi polaznici steknu osnovna znanja iz metalurgije o različitim vrstama metala, te kompletna stručna znanja o načinima i postupcima koji se koriste pri zavarivanju određenih materijala. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu na radu kao jedan od najbitnijih elemenata. Na samom praktičnom radu obavlja se zavarivanje na skoro svim uređajima za varenje, te tako i sam polaznik stječe kako teoretska, tako i praktična znanja o svim vrstama zavarivanja, opremi i zaštiti koju je potrebno koristiti.

Znanja koja polaznik stječe završetkom programa: 
  • Razlikovati osnovne vrste zavarenih spojeva i položaje zavarivanja
  • Razlikovati dijelove zavarenog spoja i šavove
  • Rukovati  i održavati aparate, opremu i alate na pravilan način
  • Pripremiti, sortirati i organizirati materijal na radnom mjestu
  • Pripremiti materijal i radno mjesto za zavarivanje plamenom
  • Popunjavati zavar u horizontalnom položaju
  • Primijeniti mjere pružanja prva pomoći
  • Primijeniti mjere zaštite na radu
Cilj:
Cilj obrazovanja  jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje zavarivačkih poslova plamenom
 
Uvjeti upisa:
Završena osnovna škola, 18 godina, i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice plamenom.
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management