Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Zavarivač REL postupkom
Zavarivač REL postupkom
Trajanje: 320 sati
Uvod
Zavarivač je jedno od rijetkih deficitarnih zanimanja, kako kod nas, tako i u inozemstvu, pa je tako skoro svima koji završe ovaj smjer osiguran posao. Ovaj smjer kreiran je tako da njegovi polaznici steknu osnovna znanja iz metalurgije o različitim vrstama metala, te kompletna stručna znanja o načinima i postupcima koji se koriste pri zavarivanju određenih materijala .Poseban naglasak stavljen je na zaštitu na radu kao jedan od najbitnijih elemenata. Na samom praktičnom radu obavlja se zavarivanje na skoro svim uređajima za varenje, te tako i sam polaznik stječe kako teoretska, tako i praktična znanja o svim vrstama zavarivanja, opremi i zaštiti koju je potrebno koristiti.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Pripremiti materijal za poslove zavarivanja REL postupkom
-          Pripremiti podlogu za zavarivanje uz nadzor glavnog zavarivača
-          Pripremiti uređaj i alate koje se koriste prilikom REL zavarivanja uz nadzor glavnog zavarivača
-          Provoditi postupak REL zavarivanja uz nadzor glavnog zavarivača
-          Poznavati i provoditi propise i mjere zaštite na radu
-          Pružiti prvu pomoć u slučaju ozljede na radu

Cilj:
Cilj obrazovanja  jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje zavarivačkih poslova REL postupkom
 
Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje poslove pomoćnog zavarivača/ice REL postupkom može se upisati osoba koja ima:
·         završenu osnovnu školu
·         18 godina
·         liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnog zavarivača/ice REL postupkom
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management