Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Rukovatelj/ica motornom pilom
Rukovatelj/ica motornom pilom
Trajanje: 120 sati
Program je namijenjen polaznicima za osposobljavanje rukovanjem motornom pilom na sječi i obaranju stabala, trupljenju i kresanju, pripremu građe i pripremu drva za kućanstvo. Upoznat će specifične poslove sjekača motornom pilom, konstrukciju motorne pile, radne operacije i načina rada motornom pilom, te moguće opasnosti pri radu.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
  • Razlikovati vrste ,dijelove i sklopove motorne pile te objasniti njihove funkcije
  • Pregledati motornu pilu prije puštanjau rad te ju pripremiti za rad
  • Rukovati motornom pilom na siguran način
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja motorne pile
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu
Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova Rukovatelja/ice motornom pilom može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja/icu motornom pilom, navršenih 18 godina života.
 
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management