Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN

Ivora - škola informatike | Tesar/ica
Tesar/ica
Trajanje: 150 sati
Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Nakon što odrede radni zadatak, tesari na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije odabiru potrebne materijale, alate i strojeve. U prvom redu pripremaju konstrukcijske elemente, koje zatim spajaju u jedinstvene cjeline. Pri tomu je važno da posao bude dobro isplaniran te da mjerenje i obilježavanje elemenata bude precizno. Elemente spajaju u cjeline uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se služe raznim materijalima. Najčešći su to drvo, kovine, plastika i drugi zamjenski materijali. Budući da tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade, libelama, viskovima i drugim mjernim instrumentima prijeko je potrebno stalno nadzirati kakvoću napravljenoga.


Znanja koja polaznik stječe završetkom programa:  
  • Razlikovati vrste i svojstva materijala pri tesarskim radovima
  • Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za tesarske radove
  • Izvesti pripremne radove za izvođenje jednostavnih tesarskih radova
  • Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu
  • Održavati alate, pribor i strojeve te odlagati otpad na ekološki prihvatljiv način
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružanja prve pomoći.

Cilj:
Cilj obrazovanja  jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje tesarskih poslova
razupiranju i utezanju drveta.

Uvjeti upisa:
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar/icamože se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova te sanitarnu iskaznicu.
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management