Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Tesar
Tesar
Trajanje: 150 sati
Uvod
Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Nakon što odrede radni zadatak, tesari na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije odabiru potrebne materijale, alate i strojeve. U prvom redu pripremaju konstrukcijske elemente, koje zatim spajaju u jedinstvene cjeline. Pri tomu je važno da posao bude dobro isplaniran te da mjerenje i obilježavanje elemenata bude precizno. Elemente spajaju u cjeline uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se služe raznim materijalima. Najčešći su to drvo, kovine, plastika i drugi zamjenski materijali. Budući da tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade, libelama, viskovima i drugim mjernim instrumentima prijeko je potrebno stalno nadzirati kakvoću napravljenoga.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
-          Poštivati radne procedure i koristiti ih u radnom procesu
-          Rukovati alatom, priborom i osnovnim strojevima za rezanje i obradu drveta
-          Pripremiti, sortirati i organizirati materija na radnom mjestu
-          Izvesti jednostavne radove pri pri izradi podgrada temeljnih jama
-          Izvesti jednostavne radove - pomaže pri podupiranju,pri podupiranju, razupiranju i utezanju drvenih oplata
-          Izvesti jednostavne radove pri izradi kalupa za razne betonske elemente
-          Demontirati oplatu
-          Pravilno spojiti nosače, podove i ogradu drvene skele, rastaviti skelu, očistiti i skladištiti dijelove
-          Odabrati materijale i alate, piliti i spajati elemente krovne građe
-          Premazati drvenu građu sredstvima za površinsku i dubinsku zašiti drveta
-          Ekološki zbrinuti iskorištene materijale
-          Provoditi mjere pružanja prve pomoći
-          Provoditi mjere zaštite na radu
 
Cilj:
Cilj obrazovanja  jest osposobiti polaznike da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje tesarskih poslova
razupiranju i utezanju drveta.

Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju tesar može se upisati osoba koja ima:
·         završenu osnovnu školu
·         18 godina
·         liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju tesar
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management