Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA

Ivora - škola informatike | Manager financija- program usavršavanja
Manager financija- program usavršavanja
Trajanje: 140 sati
Uvod
Program usavršavanja odraslih za Financijskog managera, s pravom upisa u radnu knjižicu, osposobljava polaznike za uspješno upravljanje širokim područjem financija. Program objedinjuje teorijsku i praktičnu nastavu, primjenjivu u različitim aspektima financija: dugoročnom i kratkoročnom financiranju poduzeća, analizi vrijednosnih papira i financijskih izvještaja, izradi financijskog plana poduzeća i slično. Za polaznike koji žele ovladati poslovnim financijama i svojim znanjem pridonijeti uspješnom poslovanju tvrtki i razvoju gospodarstva ovaj smjer je pravi izbor!

Osposobljenost
Polaznici će kroz teorijski i praktični dio nastave steći potrebna znanja i vještine iz područja upravljanja financijama, od usvajanja temeljnih pojmova financijskih institucija i tržišta do vrednovanja i analize vrijednosnih papira (obveznica i dionica). Upoznat će se s temeljnim obilježjima te analizom financijskih izvještaja i investicijskih projekata poslovnim planiranjem u skladu s poreznim ograničenjima i troškovima rada.

Cilj
Cilj ovog obrazovnog smjera je osposobiti polaznike za obavljanje poslova u sektoru financija kako bi uspješno u poduzećima donosili i provodili financijske odluke. Kroz interaktivnu nastavu, cilj nam je da polaznici razmjenjuju svoja iskustva i stavove o financijama i aktualnim događanjima na financijskim tržištima, steknu naviku praćenja financijskih propisa i pravilnika, a kroz poticanje timskog rada težimo i tome da se polaznici povežu i steknu vrijedna poznanstva. 

Opis i trajanje nastavnih sadržaja
Teoretski dio nastave polaznicima daje uvid u pojmove iz područja financija, metode i tehnike analize i donošenja financijskih odluka, dok će u praktičnom dijelu nastave polaznici u potpunosti ovladati financijskim terminima kroz analizu financijskih slučajeva, primjera iz domaće i inozemne financijske prakse te radionica na kojima samostalno donose odluke o financiranju i strukturi kapitala fiktivnog poduzeća.

Osnove financijskog menadžmenta
Financijski sustav i tržište
Vremenska vrijednost novca
Vrednovanje i analiza financijskih instrumenata - obveznice i dionice
Management radnog kapitala
Struktura kapitala
Analiza financijskih izvještaja i korporativno upravljanje
Analiza investicijskih projekata
Dodane tržišne i ekonomske vrijednosti
Poslovni plan
Osnove poreznog sustava i formiranje troškova rada
Financijska analiza
Cjenik i uvjeti plaćanja - na upit
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Produced by: CloudSoft
Website Security Test

Edukacija

Management