Obrazovni centri
KARLOVAC VARAŽDIN
Ivora - škola informatike | O Ivori
Karijera

Opće informacije

Ivora-škola informatike (dalje u tekstu škola) sa sjedištem u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 4, OIB: 99286535799. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti škola obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Kontakt Telefon:
(047) 601-120
Elektronička pošta: dpo@ivora.hr
Web: http://www.ivora.hr

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka

Škola je sukladno relevantnim propisima imenovala povjerenika za zaštitu osobnih podatka kojega možete kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom Vaših osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava zaštite osobnih podataka.

Kontakt Telefon: (047) 601-120
Elektronička pošta: dpo@ivora.hr
Web: http://www.ivora.hr

Svrha obrade osobnih podatka

Ako ste se prijavili na raspisani natječaj, škola će Vaše osobne podatke upotrebljavati u svrhu utvrđivanja ispunjavate li uvjete raspisanog natječaja za radno mjesto, u kojem slučaju obradu temeljimo na poduzimanju radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Obrada osobnih podatka u ovom slučaju je nužna kako bismo mogli utvrditi udovoljavaju li Vaše kvalifikacije uvjetima prijave na slobodno radno mjesto. Ako pojedine podatke odbijete dati nećemo biti u mogućnosti uključiti Vas u raspisani natječaj. Vaše ćemo podatke čuvati do okončanja natječaja i nakon toga ćemo ih obrisati iz naše evidencije. Ukoliko želite da pohra nimo Vaše podatke u svojstvu potencijalnog kandidata za neko drugo radno mjesto, morate vlastoručno potpisati i poslati nam Izjavu o obradi osobnih podatka u svrhu zapošljavanja. Samo u tom slučaju ćemo Vaše podatke čuvati do povlačenja suglasnosti s Vaše strane.

Ako ste nam poslali otvorenu molbu, škola će Vaše osobne podatke upotrebljavati u svrhu procjene ispunjavaju li Vaše kvalifikacije uvjete eventualno slobodnog radnog mjesta u školi, te za potrebe ostvarivanja kontakta s Vama. Uz otvorenu molbu obavezno nam morate poslati potpisanu Izjavu o obradi osobnih podatka u svrhu zapošljavanja; u suprotnom nismo u mogućnosti zaprimiti Vašu prijavu. U ovom slučaju obradu temeljimo na Vašoj privoli (izjavi) koju možete povući u svakom trenutku, uz napomenu kako povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade do povlačenja.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni Vaši osobni podatci će biti pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi kojih se osobni podaci obrađuju. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi prikupljanja pa će u ovome slučaju biti određeno vremenom trajanja procesa zapošljavanja za radno mjesto za koje ste se prijavili, ili u slučaju slanja otvorene ponude za zapošljavanje do povlačenja suglasnosti na obradu podataka.

Prava u odnosu na prikupljene osobne podatke

U svakom trenutku imate pravo od škole zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih osobnih podataka te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, i to nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Napomena:

Prilikom javljanja na raspisani natječaj, uz svu dokumentaciju potrebno je priložiti ispunjenu Izjavu obradi podataka prilikom zapošljavanja, koju možete preuzeti na link.

Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management