Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN
Ivora.hr - Novosti
Ivora - škola informatike | Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 38. Zakona o Ustanovama i  članka 40. Statuta Ivore škole informatike,
Upravno vijeće  Ivore – škole informatike na temelju Odluke od 15.11. 2015. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03.,198/03.,105/04/04.,174/04.,02/07.,46/07.,45/09. i 63/11, 94/13 i 139/13.) 
  • 8 godina iskustva o odgojno obrazovnom radu, 
  • 5 godina iskustva u obrazovanju odraslih
  • završen Cambridge ispit i/ili ispiti
  • hrvatsko državljanstvo.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • domovnicu,
  • prijedlog plana rada i razvoja obrazovne ustanove
  • i životopis
 
Prijave na natječaj šalju se na adresu u roku od 15 dana od dana objave:  
 
IVORA – škola informatike – NE OTVARAJ
Trg kralja Tomislava 4
42 000 Varaždin
  
Klasa: 215-01/1-15/01
Urbroj: 2186-76/15-1/959
 
Varaždin, 16.11.2015.
17.11.2015
Copyright © 2020 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management