Obrazovni centri
ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN RIJEKA
Ivora.hr - Novosti
Ivora - škola informatike | Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Na temelju članka 38. Zakona o Ustanovama i  članka 40. Statuta Ivore škole informatike,
Upravno vijeće  Ivore – škole informatike na temelju Odluke od 04.11. 2019. godine raspisuje

 
N A T J E Č A J 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
 
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03.,198/03.,105/04/04.,174/04.,02/07.,46/07.,45/09. i 63/11, 94/13 i 139/13.) 
  • 8 godina iskustva o odgojno obrazovnom radu, 
  • 5 godina iskustva u obrazovanju odraslih
  • završen Cambridge ispit i/ili ispiti
  • hrvatsko državljanstvo.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti presliku sljedeće dokumentacije:
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • životopis
 
Prijave na natječaj šalju se na adresu do 25.11.2019.godine:  
 
IVORA – škola informatike – NE OTVARAJ
(Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja)
Trg kralja Tomislava 4
42 000 Varaždin

  


Klasa: 215-01/4-19/01
Urbroj: 2186-76/19-4/284
 
Varaždin, 04.11.2019.
 
04.11.2019
Copyright © 2017 Ivora - škola informatike | Sva prava pridržana
Website Security Test

Edukacija

Management